моментен

моментен
момѐнт|ен, -на, -но <-ни>
прил momentàneo

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • моментен — прил. кратковременен, моментален, кратък, къс, временен, бърз прил. мигновен, краткотраен прил. преходен …   Български синонимен речник

  • временен — прил. привременен, кратковременен, кратък, краткотраен, скоротечен, скоропреходен, нетраен, мимолетен, тленен, мигновен, моментен, ефимерен прил. преходен, непостоянен, конюнктурен прил. импровизиран, нахвърлян …   Български синонимен речник

  • кратковременен — прил. кратък, краткотраен, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, краткосрочен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен …   Български синонимен речник

  • краткосрочен — прил. кратковременен, кратък, краткотраен, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен …   Български синонимен речник

  • краткотраен — прил. кратковременен, кратък, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, краткосрочен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен прил. бегъл, бърз, непълен, повърхностен,… …   Български синонимен речник

  • кратък — прил. краткотраен, къс, краткосрочен прил. мимолетен, непродължителен прил. преходен, временен, моментен прил. рязък, груб, отсечен, лаконичен прил. сбит, сумарен, съкратен …   Български синонимен речник

  • мигновен — прил. моментен, моментален, кратковременен, краткосрочен, краткотраен, кратък, ефимерен, минутен, временен, къс, преходен, нетраен прил. бърз, незабавен, светкавичен прил. неочакван, ненадеен, внезапен прил. неотложен, непосредствен …   Български синонимен речник

  • минутен — прил. мигновен, моментен, моментален, кратковременен, краткосрочен, краткотраен, кратък, ефимерен, временен, къс, преходен, нетраен прил. бърз, незабавен, светкавичен прил. неочакван, ненадеен, внезапен …   Български синонимен речник

  • преходен — прил. междинен, промеждутъчен, етапен, пределен, граничен, междувременен прил. временен, привременен, непостоянен, конюнктурен, кратък, нетраен, кратковременен, краткотраен, недълготраен, моментен, къс, мигновен, ефимерен, мимолетен, скоротечен… …   Български синонимен речник

  • привременен — прил. временен, кратковременен, краткотраен, кратък, мигновен, моментен, преходен, етапен прил. за момента, нетраен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”